Global Scope

[home] [contact] [foto's]


Pharmacy on Wheels” is een particulier initiatief van een arts en een logisticus die actief zijn geweest in de noodhulp in ontwikkelingslanden.
Het is in dergelijke landen vaak heel erg moeilijk of onmogelijk om medicijnen en vaccinaties te leveren aan plattelandsgebieden. Deze gebieden zijn logistieke nachtmerries doordat infrastructuur totaal ontbreekt. Dit soort, vaak dunbevolkte gebieden kennen nauwelijks enige medische faciliteiten.
Toegang tot medische zorg is een van de instrumenten in de strijd tegen ziekten en armoede. Ofschoon dit wereldwijd wordt erkend heeft een derde van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang tot basismedicijnen. In de arme delen van Afrika en Azië loopt dit cijfer op tot de helft.
Doel is het inzetten van een motorfietsaanhanger waarmee op eenvoudige en goedkope wijze medicijnen en vaccinaties gedistribueerd kunnen worden in deze gebieden. Het eerste land waar de “Pharmacy on Wheels” ingezet gaat worden is Liberia.
In Liberia, waar het wegenstelsel slecht is en dat geteisterd wordt door een zwaar regenseizoen, zijn slechts enkele gebieden waar het merendeel van de dorpen het hele jaar met een auto toegankelijk is. Een groot aantal gebieden, met name de dunbevolkte, is helemaal niet per auto toegankelijk of slechts alleen gedurende het droge seizoen dat zes maanden per jaar duurt.

In een later stadium zal de “Pharmacy on Wheels” ook in andere landen worden ingezet.